Torbernit - typický minerál jáchymovské oxidační zóny